Цената на декар се определя най-вече от доходността на земята, категорични са брокерите По 5 000 – 5 100 лв. […]