Ентомологът проф. д-р Вили Харизанова от АУ Пловдив разказа повече за практическото приложение на полезните насекоми и бактерии в земеделието […]
За биоагентите като част от растителната защита разговаряме с един от водещите ентомолози у нас проф. д-р Вили Харизанова   […]