Тези, които отговарят на условията, ще бъдат предложени за наемане от производители на зеленчуци и трайни насаждания Около 300 хил. […]
Стратегическият план за развитие в земеделието доведе до редица нормативни промени, свързани с кандидатстването за интервенции под формата на Директни […]
Вижте посочените средни единични суми за обработваеми земи, пасища и трайни насаждения, заложени в Стратегическия план Какви ще са правилата […]
Оценка за трайните насаждения няма да се изисква, ако такава е предоставена в предходна кампания Стопаните, които кандидатстват за подпомагане […]