Земеделските стопани могат да се обърнат към Националната служба за съвети в земеделието за бизнес планове по подмярка 6.3 от […]