Въпреки проблемите във веригата за доставки и икономическите колебания продажбите на компанията се увеличават Apple Inc. отчете почти 11-процентен спад […]
Здравко Пиринлиев, инвестиционен анализатор в БенчМарк Инвеститорите трябва да внимават, защото, колкото по-висока става цената на една акция и като […]