Със специалиста по покривни култури Борис Коев разглеждаме 8-компоненетен микс на опитното поле в село Тръстеник Едно поле, микс от […]
Развитие, терминиране, анализ и изводи от полевия опит с три различни микса покривни култури, проведен от Борис Коев в с. […]