Най-перспективните подложки за културата, представя професор Сотиров   Иновативни подходи при избор на сортоподложкови комбинации при черешата   Празничното време […]
Вижте на място отглеждането и резултатите на изпитани сортове Темата „Средноранно производство на домати и пипер. Ефективно използване на хранителните […]
Научете се да изготвяте SWOT анализ и вземете ценен опит в онлайн семинар Как сами да си създадете стратегически план […]
Технологията за отглеждане на овце майки и факторите, влияещи върху млечната продуктивност, ще бъдат представени на семинар Семинар за животновъди […]
Работа с ЕПОРД и добри практики в употребата на ПРЗ ще бъдат представени на семинар в Ямбол Указанията за попълване […]
Изискванията за уведомяване в ЕПОРД, ще бъдат представени на семинар Темата „Регистрационни режими при извършване на земеделска дейност, фитосанитарни изисквания“ […]