Консолидираните приходи от продажби се увеличават с 46% на годишна база до 307,5 млн. лв. Консолидираната печалба за групата на […]