Информация съгласно разпоредбата на чл. 154 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г., относно […]