Максималната цена на акция е 5,50 лева „Софарма“ АД ще изкупи обратно до 250 хил. собствени акции на 3 септември, […]