Вижте Индикативния график за директните плащания в земеделието до края на юни 2022 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция […]