Дружеството изплаща за втора поредна година дивидент на публичната компания „Бизнесмап“ ООД – едно от дружествата в инвестиционния портфейл на […]