Основната инфлация на потребителските цени в Япония се е забавила през юли, подкрепяйки очакванията, че Японската централна банка (ЯЦБ) няма […]