Целта е да се избегне субективният фактор, за 23 минути може да се заснеме блок от 4000 дка Започнахме разговори […]
Заповедта на министъра обхваща период от две седмици предвид пожароопасното време От 25 юли, до 7 август, включително, в цялата […]
Правосъдното министерство бави становище повече от година Следващата седмица ще търсим възможности да бъде внесен текст, който криминализира вноса на […]
До края на юли работна група ще предложи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Възнамеряваме да […]
Не забравяйте да подадете заявления и декларации в общинските служби “Земеделие” до края на този месец Важните административни дейности при […]
Друго предложение е повишаване на индивидуалните и национални тавани на помощта de minimis Решението на ЕК за дерогация от екологичните изисквания […]
Износът не е забраняван, обясни министърът пред депутатите Цялата операция по изкупуването на зърното от страна на държавата може да […]
Държавата ще осигури това посредством механизъм, свързан с обвързаната подкрепа, заяви земеделският министър “Фуражната царевица и фуражното жито, които предстои […]