Очакванията за реколтата от пролетниците са изключително песимистични В момента никой не купува от новото жито, защото търговците нямат свободни […]