Разберете цените у нас, според Софийската стокова борса Цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари не претърпяха сериозни […]