Предвиждат ли се промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и този за опазване на земеделското имущество? […]
От сектора искат да се използват данни за геолокация на животновъдния обект от Интегрираната информационна система на БАБХ Редица аномалии […]