Предвиждат ли се промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и този за опазване на земеделското имущество? […]