Експерти съветват купувачите да се обръщат към съда, когато строителите променят цените без изрична клауза в договора Купувачи на имоти […]