Сигурно сте чували правилото – „не поставяй всички яйца в една кошница“. Този принцип е залегнал и в основата на […]
Да диверсифицирате или не? Това е въпросът… Повечето експерти ще ви препоръчат да диверсифицирате, защото така ще намалите свързаните с […]