Най-големият български производител на алуминиеви продукти “Алкомет” обяви, че иска да инвестира 300 милиона лева у нас за период от […]