Обемът на новата програма е 10 млн. лв., максималният размер на индивидуалните оборотни кредити е до 40% от приходите от […]
Нов продукт в портфолиото на Групата на “Българска банка за развитие” ще подпомага представителите на уязвими групи, които искат да […]