Нов продукт в портфолиото на Групата на “Българска банка за развитие” ще подпомага представителите на уязвими групи, които искат да […]