Необходими са промени в закони, но властта има воля за това Темата за агрофотоволтаиците е важна за много стопанства. Те […]