Допустими са проекти, свързани с алтернативни протеини, устойчиво земеделие, устойчиви аквакултури, целево хранене, цифрова проследяемост или кръгови хранителни системи Стартира […]