България вече е сред страните с високи доходи според доклад на Световната банка. Страната ни се изкачва там от третата категория, в която попадат икономики с доходи над средните.

Заедно с България, подобен скок правят още Русия и Палау. На пръв поглед несравними като икономики, политики и география, те покриват критериите, посочени в методологията, в различни аспекти.

В целия пост-COVID период страната бавно, но сигурно се приближава към прага на високите доходи, отчитайки скромен растеж, се казва в обосновката, касаеща България. Този ръст продължава и през 2023-та – БВП е нараснал с 1,8% благодарение на потребителското търсене.

Как се оказахме в елитната група?

Световната банка разделя икономиките по света в четири групи (ниски, доходи под средните, доходи над средните и високи), базирайки се на размера на брутния национален доход на глава от населението (БНД).

Показателят представлява стойността на всички стоки и услуги, произведени в държавата, както и доходите, получени от живеещите в други страни. От този резултат се изваждат доходите, изнесени от чужденци.

Снимка 672711

Източник: worldbank.org

Какво ни казват тези цифри?

Данните, които публикува Световната банка, са осреднени по държави и не дават представа за разпределението в рамките на едно общество, коментира пред Money.bg изпълнителният директор на Института за икономическа политика Ясен Георгиев и допълва: „Макар и често да не го осъзнаваме, като член на ЕС, страната принадлежи към един от най-силно развитите икономически центрове в света и глобално погледнато България се намира в горната част на повечето международни класации.“

По негово мнение, предоставените данни потвърждават процеса на конвергенция на българската икономика с доближаване до средните за Европейския съюз показатели за икономическо развитие, включително и по отношение на използвания в случая индикатор – БНД.

„От гледна точка на доходи и покупателна способност, понастоящем българските граждани са по-богати от всякога, но възприятията за това са по-скоро на другия полюс – заради носталгия, дезинформация и сравненията с по-развитите от нас държави“, заяви Ясен Георгиев.

В заключение, експертът припомни, че макар и да не се случва често, това че една държава преминава от категорията „с доходи над средните“ към тази с високи не е еднопосочен процес. Най-близкият пример е Румъния, която през годините влиза и излиза от тази категория.

 

Източник: https://money.bg/

 

 

Категория: 
Ключови думи: