Цената на ечемика в Украйна се промени и спадна на 192,00 щ.д./т за доставка юли

Още в началото на месец юни станахме свидетели на рязко пикиране надолу на цените на основните зърнени контракти на световните борсови пазари, след като бяха достигнали доста високи равнища през май. Според наблюдателите, основната причина е решението на турското правителство да спре вноса на пшеница поне до средата на октомври. Към депресиращите цените фактори се добавя и информацията за подобряване на агрометеорологичната обстановка в Русия и повишените перспективи за производство на пшеница в САЩ. В последните дни на месец юни котировките на много от основните зърнени контракти на световните зърнени пазари продължават да показват тренд в посока надолу.

Тази седмица цената ФОБ на хлебната пшеница в Чикаго се понижи отново с  7,00 долара до 223,00 щ.д./т за доставка през юли, Франция също загуби 3,00 евро до 220,00 евро/тон. В Украйна също се отрази намаление на цената от 230,00 щ.д./т до 227,00 щ.д./т, а в Русия, промяната е нагоре с 8,00 щ.д./т до  240,00 щ.д./тон.

Движението на цената при царевицата в САЩ е надолу с 14,00 долара до 188,00 щ.д./т, във Франция цената остава непроменена, а в Украйна – минус 8,00 долара до 197,00 щ.д./тон.

Цената на ечемика в Украйна се промени и спадна на 192,00 щ.д./т за доставка юли, а рапицата на Euronext за доставка август се покачи с 7,75 евро до 471,25 евро/тон.

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам от началото на годината претърпяха  множество колебания.  За доставка през юли тази седмица се раздвижиха отново, като загуби 15,00 долара до 1025,00 щ.д./тон. Рафинираната захар продължава дълготрайната синусоидална крива. Тази седмица движението е нагоре с 32,40 долара за доставка месец август, като достигна до 585,10 щ.д./т на борсата в Лондон.

На Софийска Стокова Борса АД търговията в подкръг „Зърно“ остава спокойна. Хлебна пшеница се предлагаше в голямо количество на 388,00 лв./т доставка DAP, офертите „купува“ за фуражна пшеница показват предложения от 340,00 лв./тон. Царевица за незабавна доставка се предлага в диапазон 340,00 – 365,00 лв./т, а маслодаен слънчоглед от 800,00 до 830,00 лв./тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при същото ниво на началните цени. Олио в бутилки се продава на 2,20 лв./л, както и нерафинирано такова на 1 750,00 лв./т, продължава предлагането на жълт грах в биг бек по един тон при начална цена 1 200,00 лв./тон.
В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД се продадоха природен газ на 1 545,99 лв./хил.н.куб.м, газ пропан бутан на 958,33 лв./хил.л, скрап от мед на 9 000,00 лв./т, скрап от месинг на 4 000,00 лв./т, скрап от алуминий от 1 400,00 лв./т, скрап от олово на цени от 700,00 до 950,00 лв./т и скрап от черни метали от 160,00 до 210,00 лв./тон.

 

Източник: https://agro.bg/