Най-важното умение за развитие на успешен бизнес е умението да се управляват хора и процеси, смятат повечето руснаци (77,8%). Уменията, необходими за успешен бизнес, са посочени в проучване на образователната платформа „Нетология“ и бизнес навигатора GenGo, пише Газета.Ru, като е възможно да се посочва в анкетата повече от един отговор.

При това, 71% от анкетираните смятат за най-важно умението да се поемат рискове, да се проявява гъвкавост и да се вземат бързо бизнес решения.

Около 52% от анкетираните поставят на първо място: познаването на правните и финансовите основи; лидерските качества и уменията за убеждаване; познаването на маркетинговите инструменти.

От друга страна, малко над половината от запитаните признават, че искат да (до)развият предприемаческите си умения. В тази връзка, 26% смятат, че този фактор е необходим за развитието на бизнеса им, а 28% предвиждат да го използват за започване на свой бизнес.

Като спънки пред предприемаческите си начинания, 45% от анкетираните посочват липсата на пари за развиване на предприемачески умения, а 22% се оплакват от липса на време. Други почти 14% пък не виждат смисъл за повишаване на предприемаческите си знания, тъй като им харесва да бъдат наемни работници и служители.

Огромното мнозинство руснаци (85,9%) вярват, че предприемачеството може да се „научи“. За да може да се случи това, според две трети от запитаните, ще помогне практиката, а друг важен фактор за почти 60% от анкетираните, е положителното въздействие на предприемаческата общност.

Популярни формати за обучение на бизнес и предприемачество се считат също: университетите и бизнес училищата (43,4 процента), онлайн и офлайн обученията и курсовете (35,9 процента) и онлайн университетите (27,7 процента). Има обаче и хора, макар и малко, според които предприемаческите умения би трябвало да ги има по рождение (11,5 процента).

А според друго наскоро проведено проучване, повечето млади руснаци са готови да започнат кариерата си от най-ниските непрестижни позиции в съответната професия. В същото време се отбелязва, че младежите от градовете с над милион жители, по-често демонстрират по-високи изисквания за първата си работа.

Не само за пари, но и за удоволствие, са готови да работят 53 на сто от анкетираните, които скоро са започнали трудовата си кариера. В същото време, 36% от младите руснаци биха се съгласили да работят само заради финансовия компонент, като този дял е по-висок при мъжете.

Абсолютното мнозинство от анкетираните млади руснаци (91%) са убедени, че успехът в бизнеса е възможен, само ако положиш много усилия за постигането му.

 

Източник: https://money.bg/