Работата на две места не е нещо ново у нас, но твърде често се практикува или изцяло „на черно“, или без пълно разбиране от служители и работодатели какво е позволено и какво – не. От „Главна инспекция по труда“ са дали разяснения за работата по повече от един договор в отговор на запитвания на членове на Българската търговско-промишлена палата.

48 часа – толкова максимално може да се труди пълнолетен работник или служител в рамките на седмица по основно трудово правоотношение и по трудов договор за допълнителен труд за същия или друг работодател. Това е записано в Кодекса на труда.

Там е регламентирано и изключение (чл. 113, ал.1, т.2). Работникът или служителят може да даде писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично при работодателя, с който има допълнителен трудов договор. Това съгласие важи за 4 месеца, като няма изискване за еднократност – може след изтичането му да се даде ново за следващ период.

Законът не предвижда прекъсване на съответния период, за който е дадено съгласието, с времето, през което работникът или служителят ползва законоустановен отпуск.

Важно условие е работното време по допълнителния договор да не нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка.

Така, например, при основен трудов договор на 8 часа, можем да сключим допълнителен със същия или друг работодател на 4 часа. Не трябва общата продължителност на работното време да надвишава 12 часа дневно, и на всеки 4 месеца ще е нужно да даваме съгласие за повече от 48 часа труд седмично.

 

Източник: https://money.bg/