По 104,56 лв. на ха ще получат стопаните подали заявления за подпомагане по еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП).

Еко-ЗВПП е част от еко схемите за Кампания 2023 и е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.) (СПРЗСР). Прилагането на интервенцията има доброволен характер от страна на земеделските стопани.

С текста на заповедта може да се запознаете ТУК.