Земеделски стопани изследваха опитните полета на Байер Агро Арена 2024 на 28 май край Видин

Високото ниво на растителна защита, което Ъ предлага на своите клиенти, в комбинация с изключително професионалните консултации от агрономите на компанията, правят така, че съвместното ни партньорство е гаранция за стабилни резултати и печалба във всяка една стопанската година.

Гледайте още: До 300 кг/дка повече царевица само от правилната растителна защита

Това сподели пред земеделски производители от областите Видин и Монтана Милен Мильов – регионален мениджър за Централна северна и Западна България в БАЙЕР КРОПСАЙЪНС. По време на Байер Агро Арена 2024 на 28 май фермери и специалисти обмениха опит, обхождайки опитните полета с пшеница и царевица.

Третиране на полетата с пшеница

В землището на град Видин се прилага високо ниво на растителна защита с продукти на БАЙЕР КРОПСАЙЪНС в пшеница. Продуктите, които са използвани за третиране в опитните полета, са ХУСАР® КЛАС в доза 30 г/дка и МЕРО® в доза 100 мл/дка – широкоспектърен хербицид. Наблюдава се изключително доброто действие на ХУСАР® КЛАС в тази локация по отношение на наличното заплевеляване от див овес, полски мак, дива ряпа и подрумче.

Фунгицидът, който е приложен заедно с ХУСАР® КЛАС на първо третиране, е ИНПУТ® в доза 80 мл/дка. Чрез ИНПУТ® се контролира брашнеста мана и начало на септория и кафява ръжда, открити в тези посеви. Нещо повече, дава се едно изключително добро защитно действие по отношение на проявите на фузариум в посева с пшеница, а именно фузарийно кореново и стъблено гниене.

На по-късен етап през сезона, във фаза начално изкласяване на пшеницата, е направено третиране с КАЮНИС® в доза 100 мл/дка – фунгицид, който защитава посева от жълта и кафява ръжда. Прилага се и СИВАНТО® ЕНЕРДЖИ в доза 75 мл/дка – нов, системен инсектицид в пшеница.

Чрез СИВАНТО® ЕНЕРДЖИ изключително успешно се контролират неприятели, като листни въшки, ларви на дървеници, житна пиявица, както и трипс, който може да даде сериозни проблеми по отношение на качеството на зърното в производствените полета.

Обеззаразяване на семената след жътва

БАЙЕР КРОПСАЙЪНС предлага изключително богато портфолио от обеззаразители, които покриват пълния комплекс от болести, свързани със защитата и опазването на семената.

БАРИТОН® СУПЕР е тяхното топ предложение. Той е изключително висок клас фунгицид за обеззаразяване, който освен че покрива стандартните болести, принасяни със семената, като твърда и праховита главня, също така дава изключително добър контрол на проявите на фузариум – фузарийно кореново гниене и снежна плесен.

За болести по ечемика, като ленточна болест и мрежести петна, РЕДИГО® ПРО и ЛАМАДОР® са висок клас обеззаразители, които вече преминаха във втора категория на употреба.

Технология за растителна защита в царевица

Топлото време през март и април позволи да се направят ранни сеитби на царевица. Но дъждовете и захлаждането по-късно забавиха развитието на културата и стимулираха поникването на няколко вълни от плевели.

Първо бяха коренищните плевели, които затиснаха блоковете. Впоследствие на няколко вълни продължиха да поникват едногодишни широколистни и житни плевели. За да се справят, от БАЙЕР КРОПСАЙЪНС прилагат две схеми на растителна защита.

При първата се започва със запечатка от МЕРЛИН® ФЛЕКС в доза 25 мл/дка след сеитба на посева. В едната част на полето е направена корекция на фаза 4-5 лист с КАПРЕНО® в доза 25 мл/дка. Наблюдава се изключително добро действие на КАПРЕНО® по отношение на наличните плевели, а именно полска поветица и балур от слаби и средно силни коренища. В тази доза КАПРЕНО® се представя изключително добре.

По отношение на другата схема за растителна защита отново се прилага запечатка от МЕРЛИН® ФЛЕКС в доза 25 мл/дка, което дава чист старт на царевицата по отношение на едногодишни житни и широколистни плевели.

Впоследствие балурът от коренища е третиран с МОНСУН® АКТИВ в доза 125 мл/дка. Посевът е чист и предстои да се види в каква степен ще се разгърне добивният потенциал на заложените тук няколко хибрида от портфолиото на компанията с търговска марка ДЕКАЛБ®.

Там, където все още царевицата не е затворила редовете поради наличната влага и топлото време, продължават да излизат плевели. В една такава ситуация от БАЙЕР КРОПСАЙЪНС препоръчват късни корекции в посева с ЕКИП® в доза 200-250 мл/дка или ЛАУДИС® в доза 200 мл/дка.

Повече за продуктите и промоционалните предложения на Байер Кропсайънс може да получите на www.cropscience.bayer.bg и от регионалните представители на компанията

 

Източник: https://agri.bg/