Фермери ни попитаха, ние попитахме Министерството на земеделието

Проблемите с достъпа до пасища и въобще до земеделска земя са актуални от доста време.
Споровете на местно ниво са с години, породени от често недотам законни или заобикалящи тънко законите действия.

Земеделците и животновъдите се борят със субсидиевъди за всяка педя земя. И затова техните притеснения, че някой не се занимава със селскостопанска дейност, но пък се възползва от възможностите на земеделската земя, пасища или ливади, определено ги притеснява.

Наскоро в редакцията на Агри.БГ бе получено писмо относно това дали неактивни фермери могат да участват в споразумения за изготвяне на масиви за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в споразумения за пасища, мери и ливади по чл. 37ж от същия закон?

Понятието “активен земеделски стопанин” или добилото популярност “активен фермер” през последните години претърпя различни модификации, но според последните одобрени промени в Стратегическия план, то е записано по следния начин:

Всъщност за да се вземе участие в споразуменията по посочените по-горе членове от закона няма никакво значение дали един стопанин е успял да покрие изискванията на дефиницията или не.

Потвърдиха го и от Министерството на земеделието, към чийто експерти се обърнахме за изясняване на въпроса.

В споразумения за изготвяне на масиви за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в споразумения за пасища, мери и ливади по чл. 37ж от същия закон могат да участват собственици и/или ползватели на земеделски земи, с регистрирани в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите правни основания за ползването им”, посочиха в отговора си от министерството като добавиха:

Няма други изисквания към участниците, включително такива, определени като неактивни фермери.

 

Източник: https://agri.bg/