Стопаните могат да получат до 1 214,58 евро/ха за допустимите по интервенцията площи

Обвързаното с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл) е интервенция от Стратегическия план за развитие на земеделието, която има за цел да да спомогне за по-добра  конкурентоспособност и икономическа жизнеспособност на стопанствата.

Кои стопани могат да кандидатстват?

Право на подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони имат земеделски стопани, чиито стопанства са изцяло в планински райони и са с размер до 1,5 ха. Земеделските стопани стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове и зеленчуци от следните видове култури: фасул (за зърно и зелен), домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и десертно грозде.

За десертно грозде право на подпомагане имат следните сортове: Болгар; Брестовица; Чауш; Дружба; Гарант; Хибрид VІ-4; Italia (Muscato Italia ) – 318; Кондарев 6; Надежда; Наслада; Перл дьо Ксаба (Перла); Плевен; Плевенски фаворит; Приста; Ранно без семе; Разакия бяла; Русенско без семе; Ряхово; Супер ран болгар; Sultanina – 919; Alphonso Lavallee – 319; Кралски Рубин; Cardinal – 80; Дунав; Flame seedless; Кондарев10; Лисича опашка; Michele Palieri; Мир; Muscat de Hambourg – 202; Мискет плевенски; Мискет русенски; Разакия черна; Русалка 3; Сияна; Тангра; Велика; Зорница; Yoanna/Йоанна; Nayden/Найден; Miro/Миро или сортовете десертно грозде включени в Общия каталог на държавите-членки на Европейския съюз до 1 март 2024 г. Нямат право на подпомагане по интервенцията площи, които са включени в регистъра по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки.

 

Изисквания към площите по интервенцията
Заявените площи от кандидатите по интервенцията подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с фасул (за зърно и зелен), домати, краставици, корнишони, патладжани, пипер, лук, чесън, моркови, зеле, дини, пъпеши, ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали,  череши, вишни, праскови и нектарини, сливи (Prunus domestica) и/или десертно грозде и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;
3. през 2024 г. на допустимите площи със заявените за подпомагане култури са спазени минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаването на добив от тях, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение).

Финансови параметри
Подпомагането е на ха допустима площ, отговаряща на всички, заложени по интервенцията, изисквания, и за Кампания 2024 размерът му е 1 214,58 евро/ха.

Дребният шрифт 
Площите с “фасул (за зърно)” се заявяват само по една от следните интервенции: Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури или Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони.
Земеделските стопани, кандидатстващи по тази интервенция не могат да заявяват останалите интервенции за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, с изключение на интервенцията за Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване.

 

Информационната кампания „ОСП работи за нас: По-зелени и умни!“ се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg