Ще ожънат ли фермерите пак преди да са очертали нивите?

Кампания 2024 е втората кампания по директни плащания, в която земеделските стопани започнаха с отложен старт очертаването на нивите си, а както се вижда, и по подобен начин ще ги приключат. Вече е факт и първото удължаване на приема на документи до края на юни.

Новостите по време на подаването на заявленията отново са факт и по-голяма част от стопаните не успяват да се справят с промените в наредбите, касаещи заявяването на интервенциите по Стратегическия план. Ремонтът на стратегическия документ отново изправи на нокти фермерите, предвид факта, че голяма част от промените в него трябваше да бъдат подписани от Европейската комисия в края на май и чак тогава да бъдат ревизирани стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), да бъдат направени промените в наредбите за прилагането им и други документи.

Макар мащабно рекламирана и подплатена с експерти, информационната кампания на земеделското министерство за Кампания 2024 се превърна в голямата си част в демонстрационна лекция на последните новости, но без реален диалог с фермерите, тъй като администрацията не бе в състояние да реши конкретните казуси.

Обобщението на земеделците бе, че грешките на ведомствата и сменящите се екипи костват на стопанствата им санкции в троен размер.

Спасението поединично обаче явно не дава резултат.

Засипани с множество въпроси се наложи голяма част от браншовите организации сами да решават казуси и да организират обучения по региони за втора година, а от министерско ниво дойде апелът “Очертавайте през Областните служби!”. Към момента по последна статистика под 50% от земеделските стопани са успели да свършат тази работа.

В разгара на кампанията и Системата за електронни услуги (СЕУ) спря работа, а от Държавен фонд “Земеделие” обясниха техническото забавяне с обновяване на географската карта и актуализацията на интервенциите.

През миналата година заявяването по интервенциите бе удължено до средата на юли, а вследствие на това забавянията на плащанията по Кампания 2023 достигнаха над 2 месеца, което превърна много стопани в неизрядни платци.

Ще имат ли стопаните дежа вю с Кампания 2023 или отново ще решават казусите си по пътищата с транспаранти?

Ще ожънат ли фермерите още преди да са очертали нивите за тази година?

 

Източник: https://agri.bg/