Българският производител на Roobar, компанията Smart Organic, обяви, че е станала първата компания на Българската фондова борса, която след успешно набиране на капитал на пазара за растеж за малки и средни предприятия -BEAM, регистрира своите акции на основния пазар на БФБ.

Преместването на по-престижния основен пазар на БФБ ще бъде използвано от компанията за набиране на нов капитал в размер на 20 милиона лева като процедурата ще се проведе в периода от 3 до 21 юни.

Компанията предвижда да използва новопривлечения капитал от БФБ основно за увеличаване на производствените мощности, автоматизация на производството, евентуални бъдещи придобивания и инвестиции в закупуване на суровини.

През третото тримесечие на тази година, се очаква да заработи и новата фабрика на Смарт Органик АД, в Божурище, София, с която общият производствен капацитет на дружеството ще надхвърли 300 милиона лева годишно.

В проекта по увеличение на капитала компанията ще емитира нови 1 031 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинал от 1.00 лев и емисионна стойност от 19.00 лева всяка.

Инвестиционен посредник по процедура е ИП „Карол“ АД, а предлагането ще се счита за успешно в случай, че бъдат записани и платени не по-малко от 500 000 акции.

 

Източник: https://money.bg/