Плащането следва да се извърши до 30 юни, според заповед, публикувана на сайта на МЗХ

Окончателният размер на плащането по интервенцията Основно подпомагане на доходите за устойчивост за Кампания 2023 г. за един отговарящ на условията за подпомагане хектар е 198,18 лв./ха.

Четете още: Базовото плащане на площ за Кампания 2023 ще бъде доплатено тази седмица.

Заповедта на земеделския министър е от 8 май, но е публикувана на сайта на Министерството на земеделието на 17 май. В нея се посочва още, че окончателното плащане следва да се извърши в срок до 15 май 2024 г.

Ден по-късно е публикувана нова заповед, която изменя предходната и в нея е записано, че срокът за плащане е до 30 юни. 

По време на изложението БАТА АГРО министър Георги Тахов обеща, че парите ще бъдат по сметките на производителите до края на тази седмица.

Първият транш по базовото плащане на площ за Кампания 2023 беше преведен на 22 декември миналата година, когато ДФЗ изплати общо 550 620 390,48 лв. на 46 990 стопани. Ставката за първия транш по интервенцията бе 179,93 лева/ха.

 

Източник: https://agri.bg/