Getty Images/Степента на внедряване на генеративния AI в бизнеса все още не отговаря на шума около технологията.

Според ново глобално проучване 9% от респондентите на практика използват AI в значителна степен

Според неотдавнашно проучване степента на внедряване на генеративния изкуствен интелект в бизнеса все още не отговаря на шума около технологията, като основните пречки пред широкото ѝ използване са поверителността на данните, регулациите и ИТ инфраструктурата.

Глобалното изследване, включващо повече от 300 бизнес лидери, е проведено от MIT Technology Review Insights и австралийската телекомуникационна компания Telstra и разкрива, че само 9% от респондентите на практика използват AI в значителна степен.

Макар че повечето лидери са оптимистично настроени относно потенциала на технологията и очакват да разширят използването ѝ, понастоящем дори ранните внедрители я прилагат само за ограничени бизнес области.

„Съществува погрешно схващане за това колко лесно е да се пусне зрял, готов за работа в предприятията генеративен AI“, казва Стела Солар, директор на Австралийския национален център за изкуствен интелект в доклада от проучването. “Приемането му може да изисква от компаниите да подобрят качеството и възможностите за обработка на данни, мерките за защита на личните данни, уменията за работа с AI и да въведат безопасно и отговорно управление на AI в цялата организация“.

По думите ѝ реалното използване на технологията минава и през “околни елементи като дизайна на приложенията, връзката с данните и бизнес процесите, корпоративните политики и др.“

Амбиции и насрещни ветрове

Повечето бизнес лидери заявяват, че очакват до края на 2024 г. броят на бизнес функциите или общите цели, за които бива внедряван генеративен AI, да се увеличи повече от два пъти.

“Ранните внедрители от миналата година са разчитали на технологията предимно за автоматизиране на повтарящи се задачи с ниска стойност поради това, че те изискват по-малко човешки надзор“, коментира на свой ред Крис Леванес, ръководител на маркетинга за Южна Азия в Telstra, цитиран от CNBC.

В същото време цели 85% от анкетираните очакват до 2024 г. да използват генеративен AI за тези задачи с ниска стойност, 77% – да го прилагат в обслужването на клиенти, а 74% – за стратегически анализ. Продуктовите иновации, логистиката на веригата за доставки и продажбите са други области за потенциално внедряване.

В доклада, който определя тези планове като високо амбициозни, се споменават няколко пречки пред широкото внедряване на генеративния AI през следващата година. Най-важната от тях са ИТ ресурсите и възможностите на компаниите.

По-малко от 30% от анкетираните оценяват ИТ характеристиките на своите компании като благоприятни за бързото внедряване на генеративен AI, а тези, които вече внедряват, имат още по-малко доверие в ИТ инфраструктурата си, която трябва да поддържа новата технология. Същевременно 56% от анкетираните заявяват, че техните бюджети за инвестиции в ИТ като цяло са ограничаващ фактор за внедряването на генеративен AI.

Цели 77% пък посочват регулациите, съответствието и защитата на личните данни като ключови пречки пред бързото внедряване на генеративния AI. Това е и водещото предизвикателство за екосистемата около технологията, откакто тя изгря в края на 2022 г. след пускането на популярния ChatGPT на Open AI. Оттогава насам тя доведе до множество съдебни дела, свързани с авторските права на материали, генерирани от AI.

Едновременно с това някои големи компании се сблъскаха с изтичане на чувствителна информация и проблеми със сигурността, дължащи се на използването на платформи с изкуствен интелект.

В изказване пред медиите на представянето на доклада на MIT в Сингапур в понеделник Лорънс Лиу, директор по иновациите в областта на AI на Сингапур, подчерта, че справянето с тези рискове ще изисква създаването на добре установени структури за управление и протоколи за сигурност на моделите с изкуствен интелект.

„Компаниите трябва да се запитат: имаме ли подходящо управление и правилно ли са сегментирани и защитени нашите вътрешни документи?“, дава пример Лиу, като отбелязва, че предприятията ще искат да избегнат наличието на модели на AI, които могат да бъдат подмамени да разкрият лична информация, като например заплатите на служителите.

Според доклада способността за справяне с тези рискове зависи и от това дали компаниите прилагат стабилни вътрешни мерки за киберсигурност.

Други пречки пред внедряването на генеративен AI според участниците в проучването включват липсата на подходящи умения за работа с технологията. Компаниите се притесняват, че не разполагат с подходящия вътрешен талант, както и от неговата недостъпност на пазара.

От заплаха до конкурентна възможност

Все пак проучването отразява като цяло положителни нагласи относно бъдещата роля на генеративния AI в бизнеса. Макар че шест от десет респонденти очакват той да промени съществено тяхната индустрия през следващите пет години, 78% виждат в него конкурентна възможност. Около 8% го виждат като заплаха.

“Изграждането на генеративни решения с изкуствен интелект, които могат отговорно да обработват големи масиви от данни и да ги контекстуализират за конкретния бизнес, е изключително предизвикателство”, акцентира Джералдин Кор, управляващ директор за Южна Азия и ръководител на глобалното предприятие в Telstra International, но е категорична, че инвестицията скоро ще си заслужава изцяло.

„Когато се приложи успешно, генеративният AI ще промени правилата на играта за повечето организации и ще отличи лидерите от последователите“, акцентира тя.

Според доклад на McKinsey, публикуван миналата година, генеративният AI се очаква да окаже най-голямо въздействие върху секторите на продажбите, маркетинга, потребителските операции, разработването на софтуер и научноизследователската и развойната дейност и може да добави около 4,4 трилиона долара годишно към световната икономика.

 

Източник: https://profit.bg/