Второто издание на международната конференция “Spinoff Bulgaria” ще се проведе на 28-29 септември в София. Сред темите на събитието ще бъдат европейски и национални политики, възможности за финансиране и комерсиализация, патенти и придобиване на авторски права, международни добри практики, работа по проекти и научна инфраструктура.
Ще бъдат представени примери за различни технологични разработки и постижения в областта на изкуствения интелект, медицината,  биотехнологиите, киберсигурността и микроелектрониката.
А кой ще бъде отличен като най-добър Spinoff на годината, ще стане ясно още в първия ден на събитието. Там сили ще премерят български компании, занимаващи се с епигенетика, телеметрия, разкриване на нови лекарствени молекули, изкуствен интелект.
Специален фокус на програмата във втория ден ще бъде и Програмата на Хоризонт Европа на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г., с бюджет от 95,5 милиарда евро.
Сред официалните гости на живо ще присъстват Марина Занчи – Director of the Health and Digital Executive Agency (HaDEA), Федерико Менна – Chief Executive Officer at EIT Digital, Анджело Марино – Head of HaDEA Department A – Health and Food, Катлийн Енгелбош – Head of HaDEA Department B – Digital, Industry and Space, Жанет Горзала – Vice President European AI Forum (EAIF), Сабине Демей – Director of Flanders Artificial Intelligence Research Program at IMEC и още много представители на научната общност и успешния бизнес.
Инициативата е създадена от Биотехнологичен и Здравен Клъстер България // Клъстер Изкуствен интелект България // Venrize // в партньорството на МОН, HaDEA, Хоризонт Европа, Инвест София, и с подкрепата на Фонд на Фондовете, Технически Университет София, Premium Coworking Space, КиберКЛУБ.
Конференцията е част от инициативата Spinoff Bulgaria, която има за цел до 2030 г. да създаде 100 нови технологични стартъпи, произхождащи от науката, университетите или съществуващите корпорации.
Защо е важно развитието на Spinoff културата в България?  
Спинофът (Spinoff) e новосъздадена компания (стартъп) с висока  добавена стойност, която се създава отделно и независимо от съществуваща организация (университет, МСП, корпорация) и притежава нова стойност и нова стратегическа цел.
Спинофите са основата на икономическия растеж, имат висока добавена стойност и генерират високотехнологични иновации. Те създават нови работни места, отключват частен капитал и стимулират научноизследователската и развойна дейност и приемането на иновации.
Източник: https://profit.bg/