От 1 септември 2023 г. физическите лица ще могат да си откриват платежна сметка за основни операции, като тази сметка ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Тази възможност беше осигурена за гражданите с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Какви са условията?

Броени дни преди промяната да стане факт от Министерството на финансите оповестиха някои важни уточнения. И по-конкретно:

  1. Условие за използването на платежна сметка за основни операции е човек да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените платежни услуги.
  2. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции.
  3. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове.
  4. Гражданите ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка.

Припомняме, че с приемането от Народното събрание на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. бяха направени изменения в Кодекса на труда и съответно в Закона за ограничаване на плащанията в брой. С тях се въведе задължението за всички работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Законодателят изключи от това задължение хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Платежна сметка по основни операции е вариант, който вече съществува в Закона за платежните институции и се предлага и в момента от банките у нас, но те са задължени да поддържат „приемливи“ такси. Също така, според текстовете на закона банките имат право да откажат откриването на такава сметка, ако клиентът вече притежава същия вид или друг вид банкова сметка.

А какви са таксите в момента?

Към момента средната такса за обслужване на разплащателна сметка в офис на банката е 3.73 лв./месечно, а при издадена дебитна карта към сметката – 2.37 лв./месечно.

Тегленето на пари в брой (до 1 000 лв.) от разплащателна сметка в офис на банката струва средно 3.55 лв. или 0.58% от сумата (минимум 6.50 лв.), а от банкомат на банката 0.29 лв. или 0.13% от сумата (минимум 0.30 лв.).

Тегленето от банкомат на банка, различна от обслужващата е значително по-скъпо – 1.10 лв. или 0.18% от сумата (минимум 1.39 лв.).

ЕС от години насърчава преминаването от кеш към банкови преводи

с цел пресичане както на прането на пари, така и на злоупотребите при заплащането на трудовите възнаграждения.

В България е въведен максимален размер на плащанията в брой от 10 000 лв., но например в Гърция той е едва 500 евро. Във Франция и Италия е съответно 1000 евро и 3000 евро. Тези лимити засягат и плащането на заплати.

Има обаче и държави като Австрия, Германия и Ирландия, в които плащанията в брой не са ограничени. Плащането на заплати „на ръка“ в общи линии не се преследва – стига да е съпроводено със съответната отчетност.

 

 

Източник: https://money.bg/