ПОРТФОЛИО ФАРМ 2022 в землището на с. Равно поле

Иновациите в селекцията на семена са в помощ на земеделските стопани по пътя им към високите добиви и качествената продукция. Ежегодно у нас се тестват в реални условия нови и подобрени хибриди царевица и слънчоглед, а откритите полски дни са мястото, на което земеделците могат да изберат най-подходящата гама за полетата си. За пета поредна година Corteva Agriscience организира в с. Равно поле мащабната платформа ПОРТФОЛИО ФАРМ, в която представи портфолиото си от царевични и слънчогледови хибриди.

„Благодаря на фирма „Агротератерм“ ООД за подкрепата, за доверието и за възможността да сме партньори“, обърна се регионалният представител на американската компания Снежана Проданова към домакина на открития полски ден Веско Николов.

 

При царевиците са заложени 22 хибрида от групи на ранозрелост от 230 до 570 по ФАО. Направен е и парцел с три различни гъстоти: 5500, 6500 и 8000 семена/дка при хибриди от три различни групи на ранозрелост: Р8721, Р9363, Р9978.

 

Централно място в платформата заемат хибридите от Optimum® AQUAmax®, специална селекция доказала се при всякакви условия на отглеждане. Най-ранният хибрид от продуктовата линия е Р8834, чийто добивоще в първата година на изпитване е над 1 тон. Ново предложение е Р8904 – ФАО 320, устойчив на полягане и фузариум по кочана.

Хибридът Р9300 е селекция от ново поколение. Реализира високи добиви и се справя много добре с болестите.

 

  • Р9241, ФАО 370, е еталон сред ветераните от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®. Хибридът е на първо място по продажби в Европа заради високата си сухоустойчивост.
  • Р9610, ФАО 370, формира мощно растение, впечатляващо със своя бърз старт и устойчив добив. Кочанът е с 14-16 реда, а зърното е доста едро, много добре изхранено. Добивът му за 2020 г. е 1400 кг/дка. Подходящ е за директна сеитба.
  • Р9415, ФАО 380, е предложението на Corteva Agriscience за интензивно производство. Този хибрид се отплаща добре при дъждовни условия и добро хранене. Един от най-бързо отдаващите влага хибриди, може да достигне и до процент и половина на ден.
  • Р9889, ФАО 420, е с невероятно представяне, много висок добивен потенциал и с най-малко стрес по време на вегетацията.
  • Р9985, ФАО 425, е сравнително нов в портфолиото на компанията. През 2020 г. при него е регистриран добив от 1489 кг/дка.

Внимание заслужават и добре наложените в практиката хибриди от по-късните групи по зрелост: Р9903, Р0023, Р0217. Трябва да се отбележи, че Р0217, ФАО 490, е с генетично заложен много висок добив.

Добри партньори на Optimum® AQUAmax® продуктовата линия са познатите на фермерите хибриди: Р9042, Р0164, Р0937 и новите предложения, които са представени на полето, но все още са в изпитване: P8604, Р9398, Р9639, Р9731 и Р9960.

На платформата край село Равно поле бяха показани в отделен парцел 17 слънчогледови хибрида от продуктова линия ExpressSun™ – линолови и високоолеинови. Доказалите се в практиката и стабилни хибриди P64LE137 и P64LE136 стояха като стандарт за пластичност и добивен потенциал на новите линолови хибриди P63LE166, P64LE168, P64LE162.

Безкомпромисните в своето лидерство високоолеинови хибриди от тази продуктова линия P64HE133, Р64НЕ118 и Р64НЕ144 имаха нов партньор – Р64НЕ418. Р64НЕ418 освен преимуществата: високо маслено съдържание, високо съдържание на олеинова киселина и висок добив, се характеризира и с висока устойчивост на синя китка. Това ще доведе до премахване на ограничението на разпространение на ExpressSun™ високоолеиновите хибриди в България.

 

Конвенционалната технология е представена от два шарени хибрида за храна на птици и един линолов P64LL164 – хибрид за земеделци, търсещи предизвикателството на високите добиви и агротехника.

Интересни предложения земеделците видяха и в Clearfield технологията. В тази група линолови хибриди Corteva представи 4 много силни продукта, подходящи за цялата страна. P64LP130, P64LP146, P64LP180 и P64LP170 носят не само гените за устойчивост на имазамокс, но и характерната за марката на Corteva – висока устойчивост на паразита синя китка. Със своите агрономически характеристики тази група хибриди поставят на едно ново по-високо ниво селекцията на слънчогледа за земеделието в България.

С платформата Портфолио Фарм в с. Равно поле представителите на Corteva Agriscience показаха за поредна година, че основната им цел е да дават сигурност на зърнопроизводителите в България чрез постоянното внедряване на иновациите в селекцията на царевицата и слънчогледа. Широкият избор от хибриди за тези две основни култури гарантира икономическа сигурност и развитие.

Тази година партньор в ПОРТФОЛИО ФАРМ на Corteva Agriscience в с. Равно поле е Фертин Агро.

 

Източник: https://agro.bg/