Необходими са по-устойчиви методи за управление на вредителите, за да се намалят отрицателните ефекти на пестицидите върху човешкото здраве и околната среда

Демонстрации на интегрирана борба с вредителите в европейското и китайското селско стопанство е темата, по която работи проекта EUCLID. Този проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020” ви представяме в 265 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Необходими са по-устойчиви методи за управление на вредителите, за да се намалят отрицателните ефекти на пестицидите върху човешкото здраве и околната среда. Общата цел на проекта EUCLID е да допринесе за осигуряване на производството на храна за нарастващото световно население, като същевременно разработва подходи за устойчиво производство, които да се използват в европейското и китайското селско стопанство.

Изборът на културите, представляващи интерес за EUCLID, т.е. пресни домати, десертно и винено грозде и листни зеленчуци – марули, зеле и др., се основава на тяхното икономическо значение както за европейското, така и за китайското производство на плодове и зеленчуци, но също и за тяхната примерност в представянето на различни производствени системи – полски и оранжерийни зеленчуци и многогодишни растения. Това означава, че решенията, достигнати в рамките на проекта могат да бъдат използвани за модели за разработване на подобни действия за други култури. Проектът е структуриран в 3 работни пакета за научноизследователска и развойна дейност, един който е посветен на демонстрация на място, един за разпространение и за управлението на проекта.

Проектът използва задълбочените познания, разработени през последните години относно Интегрираната борба с вредителите, за да адаптира и оптимизира онези инструменти и подходи, които все още не са достигнали до пазара. В допълнение, консорциумът ще работи върху по-нататъшното развитие на иновативни решения за управление на вредителите с висок потенциал.

Консорциумът е избран, за да интегрира в процеса на изследване, от самото начало, основните крайни потребители на резултатите от проекта: асоциации на фермери, МСП, икономисти, експерти в политиката. Консорциумът също така има добро покритие от европейски и китайски експерти, за да се възползва от опита на всеки регион и да адаптира по-ефективно решенията за управление на вредителите към специфичните проблеми на европейските и китайските фермери.

265 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!

 

Източник: https://agri.bg/