Въпреки жегите и усилената работа не забравяйте за кръстосаните и теренните проверки

За едни август е месец на отпуските, а за други – време на усилена работа въпреки високите температури. Освен работата на полето и в градините обаче, стопаните са подложени на усилени проверки, сателитно и самолетно заснемане.

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

Първо бе дадено начало на кръстосаните проверки. От 6 юли на прицел са всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2022, декларирали площи. Прави се геопространствено сравнение на посочените площи и наличните данни в ИСАК.

Малко по-късно, на 13 юли, започнаха и теренните проверки за Кампания 2022. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания. При обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се търси заявената култура. При животните се проверява тяхната идентификация и регистрация.

Не забравяйте, че на 18 юли бе даден ход и на проверките на място на физическите блокове за Кампания 2022. По план те следва да приключат до 16 септември 2022 г. С тях ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Ето кои са останалите важни дати, които не е желателно да пропускате. Имайте предвид, че се очакват още два важни приема за извънредна временна помощ. По едната антикризисна мярка са предвидени 468,7 млн. лв., а по другата – 65 млн. лв.

Първа извънредна временна помощ 

До 17 август земеделските стопани от 4 сектора – свиневъдство, птицевъдство, лозарство и оранжерийно производство на зеленчуци, кандидатстват за извънредна финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. До 30 септември ДФЗ ще изплати общо 62,2 млн. лв.

Забрана за косене

До 7 август е забранено косенето на тревата, машинното почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти в постоянно затревените площи и обработваемите земи. Изключение се прави за площите по Натура 2000, при условие че косенето се извършва ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост.

De minimis за тютюнопроизводители

До 15 август за подпомагане кандидатстват тютюнопроизводителите, които не са получили de minimis в началото на годината. Утвърденият бюджет е 360 000 лв. Помощта се предоставя за площ, а определената ставка е в размер на 120 лв./дка. Срокът за плащане е до 31 август.

Ползване на земеделски земи

До края на юли собствениците на земи подаваха декларация по чл. 69, а ползвателите – заявление по чл. 70. Вижте останалите срокове, регламентирани съгласно разпоредбите на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Самолетно заснемане

На 30 юни бе готов графикът за тазгодишното самолетно заснемане, което обхваща изцяло или частично областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и Сливен. Ще бъдат заснети и погранични части от области Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково и Ямбол. След обновяване на цифровата ортофотокарта ще бъде определен обхватът на „Площи, допустими за подпомагане” и „Физически блокове“ за Кампания 2022.

Организации на производители

До 1 септември организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 г. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по място на регистрация.

De minimis за Странджански манов мед

До 31 август тече прием по de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“. Утвърденият бюджет е 18 000 лв.

Подмярка 4.2 за преработка

До 17 август се приемат проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. Те трябва да са с инвестиционна стойност до 300 000 евро. Бюджетът на безвъзмездната помощ е в размер на общо 39 116 000 лв.

Заявления за плащане по Пчеларската програма

До 15 август пчеларите, одобрени за подпомагане, подават заявления за плащане за извършените инвестиции в областните дирекции на ДФЗ. Разходите по всички мерки и дейности от Пчеларската програма следва да бъдат извършени до 31 юли 2022 г.

Помощ срещу доматения миниращ молец

До 14 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът на помощта за 2022 г. е 500 хил. лв. Документи се представят до 31 октомври, а изплащането е до 16 декември.

Съфинансиране на застраховки

До 31 август бе удължен приемът по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Утвърденият финансова ресурс за тази година е 3,5 млн. лв. Застрахователните полици се предоставят до 30 септември 2022 г., а договорите с ДФЗ се сключват до 20 работни дни след това. Помощта се изплаща до 10 работни дни след сключването на договора с Фонда.

Сертифициране по стандарта GLOBAL G.A.P.

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. 100 000 лв. е бюджетът по помощта за 2022 г. Кандидатите предоставят отчетните документи до 30 ноември, а срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни след това.

 

Източник: https://agri.bg/