За борба с вредителите в оранжерийния сектор на Нидерландия се използват четири основни групи агенти за биологична борба

Съгласно последните данни на Статистическата служба на Нидерландия (CBS), през 2020 г. вредителите по оранжерийните култури, в това чисто и паякообразни акари, са били контролирани с биосредства на 95% от площите в страната. Данните идват от анкета, проведена сред 1315 оранжерийни стопанства, пише nieuweoogst.nl.

Разсадник със 100-годишна история – вижте какви практики прилага

Използването на агенти за биологична борба за защита на оранжерийни култури доказа своята ефективност, категоричен е Хайджо Доде.

За да илюстрираме процеса на популяризиране на биологичния контрол, което доказва неговата ефективност, може да погледнете цифрите. Те сочат, че през 2012 г. 78% от оранжериите са използвали биозащита. Четири години по-късно делът им е 92%.

Всяка девета проследена култура през 2012 г. е била отглеждана под биологичен контрол в не по-малко от 75% от засетите площи. Към 2020 г. на практика всички оранжерийни краставици, чушки и домати са били отглеждани на закрито без пестициди.

При производството на ягоди използването на агенти за биологична борба рязко е нараснало от 58% през 2016 г до 98% през 2020 г.

За борба с вредителите в оранжерийния сектор на Нидерландия се използват четири основни групи агенти за биологична борба.

През 2020 г. са използвани около 52 млрд. хищни акари и хищни трипси – почти пет пъти повече от 2016 г. Използването на тези агенти за биологичен контрол се е увеличило главно при отглеждането на ягоди на закрито (от 54% през 2016 г. на 98%).

Хищните акари играят по-малко важна роля при отглеждането на домати. Особено опасни там са паразитните оси.

През 2020 г. в оранжериите са използвани два пъти повече спрямо 2016 г паразитни оси и жлъчни мушици – 2,4 милиарда. Те са били част от биозащитата в 74% от общата площ на девет оранжерийни култури. Традиционно в Нидерландия те се използват за защита на пипера и доматите.

Значително по-малък е броят на използваните ентомофаги от трета група хищни буболечки, хищни мухи, както и хищни бръмбари – 0,2 милиарда, но все пак над два пъти повече от 2016 г.

Използването на хищни буболечки, дантелени мухи и хищни бръмбари в нидерландските оранжерии се е увеличило от 54% от площта през 2016 г. на 61% през 2020 г. При отглеждането на пипера тази група насекоми се използва за борба с вредителите в 98 на сто от площите, следвани от доматите – 93 на сто.

Четвъртата група агенти за биологична борба са нематодите. Те се използват в относително по-големи количества в оранжерийното производство. По данни за 2020 г., става дума за над 5 млрд. полезни наматоди.

 

Източник: https://agro.bg/