Федералният резерв на САЩ (ФЕД) повиши лихвения процент със 75 базисни пункта до диапазона 2,25-2,5% годишно. Това е второ повишение на лихвите в САЩ от началото на годината. 

В средата на юни в отговор на растящата инфлация и под “сянката” на рецесията, надвиснала над Съединените щати, Федералният резерв обяви увеличение на лихвените проценти с 0,75 процентни пункта. Това беше най-голямото повишение от 1994 г. насам.

Федералният резерв на САЩ продължи с агресивното повишение на лихвите

Сред мотивите за решението си регулаторът се отбелязва отслабването на производството и разходите в икономиката на САЩ и същевременно изтъква силното нарастване на броя на работните места през последните месеци, докато безработицата остава ниска.

Федералният резерв на САЩ обяви най-високото повишение на лихвите от близо 30 години

Този ход ще увеличи и натиска върху централните банкери по целия свят

 

“Инфлацията остава висока, отразявайки дисбаланса между търсенето и предлагането, причинен от пандемията, нарастващите цени на храните и енергията и по-широкия ценови натиск”, се казва в документа.

Събитията в Украйна създават “допълнителен възходящ натиск върху инфлацията и оказват негативно влияние върху глобалната икономическа активност”, подчертаха от ФЕД.

Ръстът на потребителските цени в САЩ се ускори до 9,1% през юни от 8,6% през май, отбелязвайки нов връх от повече от 40 години.

“ФЕД се ангажира да постигне максимална заетост и инфлация от 2% в дългосрочен план”, се казва в изявлението.

“При оценката на целесъобразността на паричната политика ФЕД ще продължи да следи въздействието на постъпващата информация върху икономическите перспективи. ФЕД е готов да коригира подхода си към паричната политика, ако се наложи, ако възникнат рискове, които биха могли да попречат на постигането на целите на ФЕД”, се казва в съобщението. В него е записано още, че Комитетът ще вземе предвид широк спектър от информация, включително данни от здравния сектор, условията на пазара на труда, инфлационния натиск и очаквания, развитието на финансовите пазари и международните събития”.

Финансовите пазари в САЩ реагираха умерено на резултата от заседанието на ФЕД, тъй като той до голяма степен е включен в текущите котировки. Към 21:16 ч. московско време борсовият индекс Dow Jones се повиши с 0,4%, Standard & Poor’s 500 – с 1,44%, а Nasdaq Composite – с 2,65%. Доходността на 10-годишните държавни облигации на САЩ все още е близо до 2,77%.

Фед ще разкрие още едно голямо увеличение на лихвите?

САЩ засилва битката със свръхголямата инфлация

 

Повишението на лихвите е мярка, която предприемат повечето Централни банки по света.

На 21 юли Европейската централна банка обяви очакваното първо повишение на лихвите си. Това се случва за първи път от десетилетие насам.

Тогава Управителният съвет повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с 50 базисни пункта. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 0.50%, 0.75% и 0.00%, считано от 27 юли 2022 година.

Решението на ЕЦБ се основава на актуализираната оценка на инфлационните рискове. Така Централната банка реагира на растящата инфлация, която през юни се покачи в еврозоната до рекордните 8.6% на годишна база.

Очакванията на анализаторите са от това лято нататък ЕЦБ постепенно да повишава лихвите си, тъй кто по всичко личи, че инфлацията в еврозоната ще остане висока до края на 2022 г. Тя би трябвало да се върне към целевото ниво на ЕЦБ от около 2% до 2024 година.

Централната банка на Англия прибягна до пет поредни увеличения на лихвата с 25 базисни пункта в опит да ограничи инфлацията.

Националната банка на Унгария повиши основния си лихвен процент със 100 базисни пункта до 10,75%, като по този начин разходите по заеми достигнаха двуцифрена територия за пръв път от края на 2008 г. насам.

ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от десетилетие насам

Централната банка одобри и Инструмент за защита на трансмисионния механизъм

 

Канадската централна банка вдигна основния си лихвен процент с цял процентен пункт, след като бе повишен на два пъти с по 50 базисни пункта. Южна Корея също предприе поетапни увеличения от по 0.25 базисни пункта. В Нова Зеландия пък основната лихва достигна до 2.5%, след като централната банка предприе трето поредно увеличение.

Централната банка на Израел също предприе най-рязкото вдигане на лихвите от над десетилетие насам – с 0.75 процентни пункта – до 1.25 на сто.

На този фон Руската централна банка намали основния си лихвен процент по-рязко от очакваното до 8,0% от 9,5% и подчерта, че ще проучи нуждата от още допълнителни намаления, тъй като инфлацията се забавя, а икономиката е в рецесия.

 

Източник: https://money.bg/