На фона на очакванията за глобална рецесия и затягането на паричната политика на централните банки по света, технологичният сектор е първият, който губи в борбата с инфлацията. Акциите на тези компании, които развиват дейност в световен мащаб, са загубили 20-30% от стойността си от началото на годината.

Техните акции ще продължат да падат още, защото в света се е „надул“ „технологичен балон“. „Пукването на балона“ е само въпрос на време, коментира за агенция Прайм Фьодор Сидоров, успял частен инвеститор и основател на School of Practical Investing.

Вторият сектор, който постепенно ще понесе загуби, се очертава да е енергетиката. Сега цените на въглищата, нефта и природния газ са на максимум, енергийните компании правят свръх печалби. Но какво се случва по време на глобална рецесия?

Според Сидоров, най-вероятно ще има спад в търсенето на енергоносители и в резултат на това, намаляване на цените на енергийните суровини, което вече се прогнозира от водещи консултантски компании.

Спадът в цените на енергоносителите пък ще доведе до това, че компаниите от този сектор – включително производителите на втечнен природен газ и петролни продукти – най-вероятно ще имат по-малки печалби и съответно цените на акциите им ще се понижат.

Също така, заради енергийната криза, някои правителствата ще преразгледат част от плановете си за преминаване към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), допуска експертът. „Трябва да очакваме, че в краткосрочен план акциите на компании свързани с ВЕИ също ще паднат.

След което е възможен възход (отказът от изкопаеми енергоизточници и намаляването на дела им в производството на електроенергия е въпрос на 5 до 7 години), а по-късно – дори експлозивен растеж.

„И след това, в дългосрочен план – отново спад на пазарната стойност на компаниите от сектора на ВЕИ, но по обективни причини: поради недостига на суровинна база. Например, дори среброто в световен мащаб може да не е достатъчно, за да осигури изграждането на множеството слънчеви електроцентрали в Европа“, коментира инвеститорът.

Кои страни ще пострадат най-много при (евентуална) световна икономическа криза

Европа също може да бъде засегната сериозно

 

Третият сектор, където може в близките месеци да се наблюдава спад на пазарната стоност на публичните компании, според финансиста, са търговските банки. Затягането на паричната политика от централните банки по света ще доведе до увеличаване на цената на предлаганите заеми (т.е. лихвите ще се повишат) и спад в обемите на кредитиране.

„Хората ще започнат повече да спестяват и по-малко да взимат кредити, което вече се потвърждава от статистически данни за САЩ, ЕС, Русия и особено Турция, където инфлацията скочи до 80% на годишна база“, обяснява Сидоров.

По думите му, акциите на компании от автомобилната индустрия, авиокомпаниите, круизните линии, туризъм – вероятно също ще имат известно понижение, тъй като глобалната рецесия се разширява, и хората ще спестяват повече и ще намаляват средствата за развлечения и пътувания.

И на преден план за голяма част от хората ще излезе осигуряването на средства за най-необходимото – храна, вода, лекарства, отопление и други подобни. „По този начин по време на кризата стабилни ще бъдат компаниите, доставящи ресурси за населението и бизнеса, производителите на основни хранителни продукти (аграрно-промишления комплекс), търговията на дребно (традиционна и онлайн), както и производителите на най-търсените и популярни фармацевтични продукти“, обобщава Фьодор Сидоров.

Идва нова „финансова нормалност“ в света

Дълговата спирала в света – трите й кръга

 

Източник: https://money.bg/