Обединена българска банка (ОББ), KBC Банк България (Новото временно име на Райфайзенбанк България) и Пощенска банка обявиха, че ще премахнат таксите, които начисляват на бизнес и частните си клиенти за наличност по сметки. Промяната е свързана с решението, взето от Управителния съвет на Европейската централна банка, за увеличаване на лихвата по депозитите с 50 базисни пункта. Припомняме, че преди ден ЕЦБ обяви очакваното първо повишение на лихвите си, като това се случи за първи път от десетилетие насам.

ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от десетилетие насам

Централната банка одобри и Инструмент за защита на трансмисионния механизъм

 

Отмяната на таксата за ОББ и KBC Банк България ще влезе в сила от 1 август 2022 г. При Пощенска банка промяната идва още от 25 юли т.г. и ще касае таксите за съхранение на парични средства по влогове, депозитни и разплащателни продукти както за нови, така и за настоящи клиенти.

Тарифите

Според актуалната тарифа на ОББ, банката начислява на бизнес клиентите си 0.8% годишна такса за наличност по сметки в лева и евро до 500 000 лева, над тази сума такса не се налага. Таксата за съхранение на парични средства на физически лица пък е 0.7% върху наличността по разплащателни и спестовни сметки, надвишаваща 400 000 лева или тяхната равностойност в чужда валута (с изкл. на сметки в щ.д.). До този момент тази такса се начисляваше на годишна база и се плащаше ежемесечно.

Комисионата за наличност, която начисляваше KBC Банк България на бизнес клиентите си с над 200 000 лева беше по 1% на годишна база. А на частните си клиенти, притежаващи също на суми над 200 000 лева – таксата беше 0.7% на годишна база.

Месечна такса за съхранение на парични средства по платежни (разплащателни и спестовни) сметки, която начислява Пощенска банка на клиентите си физически лица с над 200 000 левова равностойност също е 0.7%, а тази за юридическите лица – бвше 0.90% на годишна база за съхранение на суми по (разплащателни, депозитни, сметки за клиентски активи, ескроу сметки и др.) сметки с над 500 000 лева.

Три банки вдигнаха лихвите по депозитите

Възможно ли е влогът да носи доходност над 0%?

 

Как се стигна до тази такса?

Банките масово въведоха таксата за наличности по сметки в края на 2021 година. В повечето случаи таксата беше в размер е 0.7% върху суми над 400 000 лева. Това беше и поредната мярка, с която да бъде ограничено трупането на средства в банките. Тя обаче беше и източник на допълнителни приходи за финансовите институции на фона на рекордно ниските лихви по заемите и санкцията, която те търпяха заради това, че държат свободните си пари в Българската народна банка.

Постпандемичният период всъщност създаде необичайната ситуация, нещо невиждано досега в банковия сектор. Банките, които по природа искат да привличат депозити, тъй като те представляват евтин метод за финансиране, практически, „гонеха“ клиентите си и дори създадоха интернет страници, чрез които помагаха на клиентите си да преместят парите си другаде.

 

 

Източник: https://money.bg/