Депутатите приеха спешно промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

Напълно единодушно депутатите от Комисията по земеделие в Народното събрание приеха изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители.

С регламент от 29 юни Европейския парламент и Съвета на Европа създадоха нова мярка за подпомагане на фермерите. В тази мярка е дадена възможност на държавите членки да използват наличните средства по своите съществуващи програми за развитие на селските райони, в размер до 5% от общия принос на ЕЗФРСР за 2021-2022 г. С този ресурс ще се подкрепят земеделските производители и малките и средни предприятия, засегнати от кризата.

Подкрепата, предоставена от държавите членки, следва да допринася за продоволствената сигурност или да се справя с пазарните дисбаланси и да подпомага земеделските производители и малки и средни предприятия, заети в поне една от изброените по-долу дейности, с които се преследват следните цели:

– кръгова икономика;
– управление на хранителните вещества;
– ефективно използване на ресурсите;
– екологични и щадящи климата методи за производство.

Гледайте заседанието във видеото 

Подпомагането ще се дава под формата на еднократна сума, която ще се изплати до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявленията за подпомагане, които трябва да бъдат одобрени до 31 март 2023 г. Максималният размер на подпомагането не може да надвишава 15 000 евро на земеделски стопанин и 100 000 евро за малки и средни предприятия.

Максималният размер на подпомагането не може да надвишава 15 000 евро на земеделски стопанин и 100 000 евро за малки и средни предприятия.

В тази връзка се наложи да се направят промени в две разпоредби на Закона, насочени към регламентиране на реда на прилагане на новата мярка за извънредно временно подпомагане от ЕЗФРСР в отговор на руското нашествие в Украйна.

С предложените промени се създава правно основание за издаване на наредба за прилагане на новата мярка.

Без предложеното изменение министерството не би имало правна възможност да разработи наредба за прилагане на извънредната мярка и не бихме могли да предоставим легално финансова подкрепа в рамките на заложените близо 33 млн. евро, които следва да бъдат предоставени на земеделски производители и преработватели за справяне с кризата, предизвикана от войната в Украйна, заявиха от министерството на земеделието.

Очаква се първо и второ четене на текста да се проведат заедно в пленарната зала.

 

Към момента в министерството се обсъждат няколко подхода за предоставяне на тази подкрепа. Амбицията и идеята е тези средства да няма лишени сектори и за всички са има от тази помощ, посочиха от аграрното министерство по време на заседанието. 

 

Източник: https://agri.bg/
Категория: 
Ключови думи: