Индексите на БФБ продължават да се движат в тесни граници при спокойна търговия

Три от индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха последната за седмицата сесия с ръстове при спокойна търговия. Само основният индекс отчете минимален спад, след като вчера частично се възстанови от загубите от предходните дни.

За цялата седмица обаче и SOFIX, и BGBX40 записват понижение от по над процент.

Оборотът в рамките на сесията достигна почти 1,1 млн. лева и още 552 565 лева от търговия с международни акции. Само три компании допринесоха с оборот над 100 хил. лева – „Тексим Банк“ със 198 хил. лева, „Агрия Груп Холдинг“ със 150 185,4 лева и „Алтерко“ със 140 742 лева.

Основният индекс SOFIX приключи с понижение от 0,07% до 606,89 пункта, а по-широкият индекс BGBX40 добави 0,22% до 141,37 пункта. И двата индекса отчитат спад по 1,33% за седмицата.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се повиши с 0,83% до 188,16 пункта, а BGTR30 нарасна с 0,37% до 734,4 пункта.

„М+С Хидравлик“ е акцията от включените в SOFIX, която поевтиня най-силно – с 2,25%. Следват „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,71% спад и „Софарма“ с 0,91% понижение.

Същевременно „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) е компанията от SOFIX с най-силен ръст на пазарната оценка – 5%, следвана от „Софарма Трейдинг“ с 1,63% и „Първа инвестиционна банка“ с 1,08%.

От 40-те най-ликвидни дружества най-силен спад на пазарната оценка отчете „Агрия Груп Холд“ – 4,51%, следвано от „Неохим“ с 2,94% и „М+С Хидравлик“ с 2,25%, а най-силен ръст – „Градус“ с 5,07%, ФНИБ и „Инвестиционна компания Галата“ с 4,27%.

„Ейч Ар Кепитъл“ е най-печелившото дружество от всички търгувани в сесията с ръст от 5,97% на цената на акциите. „Специализирани бизнес системи“ е най-губещото със спад от 7,69%.

Трите най-печеливши дружества за седмицата са „Зенит имоти“ със 167,83% ръст на акциите, „Златен лев Холдинг“ с 46,67% и „Елхим-Искра“ с 9,37%. Трите най-губещи дружества за седмицата са „Ломско пиво“ със спад от 24,14%, „Алкомет“ с 18,24% и „Финанс Асистант Мениджмънт“ АДСИЦ със 17,73%.

Трите най-печеливши акции от 40-те най-ликвидни за седмицата са ФНИБ с 5,88% ръст, „ФеърПлей Пропъртис“ с 5,81% и „Стара планина холд“ с 3,16%, а най-губещите са „Алкомет“, „Агрия Груп Холдинг“ с 8,03% и „ЕМКА“ със 7,81%.

„Агрия Груп Холдинг“ е дружеството с най-голям оборот за седмицата – почти 3,9 млн. лева, следвано от „НДФ Динамик“ с малко над 2 млн. лева и „Зенит имоти“ с 2 млн. лева.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Елена Илиева

Източник: https://www.investor.bg/

Категория: 
Ключови думи: