Редица браншови организации искат законодателни промени за опазване на земеделските земи

Добруджа се отличава с феноменална почвена покривка, за която допринасят редица специфични условия. У нас има изключително разнообразие на почвените типове. Световната референтна база на почвите се състои от 32 почвени групи, 24 от които с 276 почвени различия са формирани на територията на България. Това е изключително голямо предизвикателство по отношение на опазването им.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Земеделските територии в Южна Добруджа заемат около 81% от площта й. Разпространени са предимно черноземните почви – над 85%, представени във всичките им разновидности. В световен мащаб подходящи за селско стопанство терени са едва 10-12% от земната суша и тези площи ежегодно намаляват.

Тези данни са изнесени в Петиция за законодателни инициативи, които да не позволяват селскостопанската земя да бъде обект на проучване и добив на газ, нефт, подземни богатства и разширяване обхвата на защитените зони.

В нея към момента има малко под 3000 подписа, положени от членовете на Инициативен комитет „Против добива на газ в община Генерал Тошево“, Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ по метода на хидравличното разбиване, Асоциация на българските  зърнопроизводители 2006, Национален браншови пчеларски съюз, Гражданска група „Добруджанци срещу добива на газ в Тошевско!“. Поводът е решението на ВАС да върне отрицателната оценка на РИОСВ, с която не беше одобрено проучването и доливането на газ в региона.

Само в ЕС ежегодно се губят стотици хектари земя, се казва още в петицията. За да се опази добруджанският чернозем, в петицията са цитирани мнения на учени, изследователи, геолози и се посочва какви са отрицателните последствия при евентуално дупчене на 43 сондажи в зона от 219 кв. км в блок „Добрич“. 

„Ние настояваме за инициативи в законодателството, които да не позволяват селскостопанската земя да бъде обект на проучване и добив на газ, нефт и всякакви подземни богатства. За пълна защита на защитените вече територии и разширяване на обхвата им съобразно миграцията на птици, диви животни, пчели, а също и на почвени слоеве с богато почвено съдържание. Грижата за живота, грижата за планетата започва от грижата за почвата!“, се посочва още в документа.

Изключителната важност на района се подчертава и от факта, че в недрата на Добруджа, под уникалното ѝ почвено богатство, лежи огромно море от чиста питейна вода. Той е основен източник за снабдяване с вода за пиене, за напояване и е в основата на екосистемите. „Безотговорно е да мислим, че можем да опазим почвите си без да сме опазили подземните води“, се посочва в петицията.

Тя е адресирана не само депутатите от Народното събрание, но и до всички политически групи от Европейския парламент, до българските евродепутати, до Комисаря по околната среда, океаните и рибарство Виргиниюс Синкавичюс, до редица дирекции, сред които и за правата на човека.

 

Източник: https://agri.bg/