Белгийската KBC Банк и Райфайзен Банк Интернешънъл сключиха окончателно сделката, която беше обявена на 15 ноември 2021 г., относно придобиването на 100% от акциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, която представлява банковата дейност в България на Райфайзен Банк Интернешънъл.

Сделката включва също така и 100% от дъщерните дружества на Райфайзенбанк (България): Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер и Райфайзен Сървис, поясниха от КВС.

Придобиването, за общата сума от 1,009 милиарда евро в брой, отразява качеството на франчайза на Райфайзен и потенциала за постигане на синергии. Приблизителният ефект от сделката е 1 процентни пункта върху базовия собствен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) – за третото тримесечие, при пълно натоварване, съгласно метода на Датския компромис.

Райфайзенбанк (България) системно е развивала банковите си дейности от навлизането си на пазар през 1994 г. досега. Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща пълния набор от банкови услуги, както и услуги за управление на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на физически лица, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

Банката е на шесто място с дял на местния пазар, възлизащ на 7,9% по отношение на активите и 8,4% по отношение на кредитите. Райфайзенбанк (България) има мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с мрежа от мобилни банкови консултанти, външни партньори и кредитни посредници. Райфайзенбанк (България) има 2500 служители, обслужващи 635 000 клиенти.

По-конкретно, сделката включва още и дъщерните дружества:

Райфайзен Лизинг България, четвъртата по големина лизингова компания в България (10.5% пазарен дял);

Райфайзен Асет мениджмънт (България), третата по големина компания за управление на активи в България (9.7% пазарен дял и 106 милиона евро в активи под управление);

Райфайзен Застрахователен брокер, която обслужва лизинга и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк (България) и разпространява продукти на 12 застрахователни компании (1% пазарен дял);

Райфайзен Сървис.

Кредитният рейтинг на ОББ е най-високият сред банките в България и 2 пункта над този на България като държава, по данни на рейтинговата агенция Fitch, напомнят от банката.

Райфайзенбанк (България) и ОББ ще слеят дейността си, което ще позволи на КВС още повече да укрепи позицията си на банковия пазар в България. Според прогнозите, обединено дружество (ОББ и Райфайзенбанк (България) ще постигне 19,3% пазарен дял по отношение на активите (в сравнение с 11.4% за ОББ към днешна дата), с което KBC ще стане най-голямата банка в България.

Петър Андронов, Главен изпълнителен директор на бизнес направление „Международни пазари“ в KBC Груп, посочи: „С това придобиване ние още веднъж искаме да акцентираме върху нашия ангажимент към българския пазар и върху подкрепата ни за българската икономика. Ясният фокус върху иновацията и дигитализацията, съчетани с висока клиентска удовлетвореност, ще ни позволи допълнително да разширим нашата дейност в България и ще консолидира лидерската ни позиция на българския финансов пазар заедно със служителите и с управленския ни екип.“

 

Източник: https://money.bg/